Werkwijze

Werkwijze

Stichting steunfondsvrouwen073 wil de ontwikkeling van vrouwen in kwetsbare situaties stimuleren en ondersteunen. Per situatie wordt gekeken naar wat passend is maar in grote lijnen komt onze werkwijze op het volgende neer:

  • na aanleveren van jouw projectvoorstel denken we mee
  • in een gesprek leveren wij positieve en kritische feedback
  • we kunnen financieel ondersteunen tot €500,– per project
  • we kunnen administratief- juridisch- organisatorisch- en praktisch ondersteunen en coachen
  • we stellen ons netwerk voor je open en verbinden met mensen, bedrijven en organisaties die iets voor je kunnen betekenen

Cijfers

De stichting heeft geen winstoogmerk. De bestuurders werken als vrijwilligers en krijgen geen vergoeding.

2019

Het vermogen op 1 januari 2019 beliep euro 4777,91. Er werd euro 2365,80 ingeteerd op het vermogen zodat het vermogen op 31 december 2019 uitkwam op euro 2412,11. De kosten hadden voor euro 2033,98 betrekking op projecten, dat is 86% van de totale kosten. In de toekomst zullen slechts uitgaven gedaan worden die passen binnen de ruimte van het eigen vermogen.

2018

Het vermogen op 1 januari 2018 beliep €7858,26. Er werd in 2018 €3080,35 op het vermogen ingeteerd zodat het vermogen op 31 december 2018 uitkwam op €4777,91. De kosten hadden voor €2425,20 direct betrekking op projecten, dit is 79% van de totale kosten. De overige kosten waren algemene kosten. In de toekomst zullen slechts uitgaven gedaan worden die passen binnen de ruimte van het vermogen.

2017

Het vermogen op 1 januari 2017 beliep €9829.20. Er werd in 2017 €1970,94 op het vermogen ingeteerd zodat het vermogen op 31 december 2017 uitkwam op €7858,26. De kosten hadden voor €1407,19 direct betrekking op projecten, dit is 71% van de totale kosten.

2016

Het vermogen op 1 januari 2016 beliep €10.874,83. Er werd in 2016 €1.045,63 op het vermogen ingeteerd zodat het vermogen op 31 december 2016 uitkwam op €9.829,20. De kosten hadden voor €772,09 direct betrekking op projecten, dit is 74% van de totale kosten.

Beleid

De stichting streeft er naar jaarlijks 10 projecten van vrouwen te ondersteunen. Dit kan binnen de eigen kennis, middelen, ervaring en netwerken maar ook met inschakeling van- en samenwerking met partners.

In 2016 is er aan 8 projecten gewerkt. Er is met meerdere organisaties contact gelegd oa. Steunpunt Zelfhulp, Starters4communities, Mooi zo goed zo en Citytrainers. Er werd overleg gevoerd met diverse organisaties zoals het UWV en de gemeentelijke sociale dienst.

Voor het jaar 2017 en verder blijft het streven om aan 10 projecten bij te dragen. Inmiddels is er door stichting Animo073 een Loverboypraatgroep gestart en is door ons een praatgroep ‘Vrouwen en ondernemen’ gestart. Daarnaast dragen wij financieel bij aan een weerbaarheidstraining voor vrouwen uit de maatschappelijke- en vrouwenopvang.

Het fiscaal nummer/RSIN van Stichting steunfondsvrouwen073 is 803932017.