Werkwijze

Werkwijze

Stichting steunfondsvrouwen073 wil de ontwikkeling van vrouwen in kwetsbare situaties stimuleren en ondersteunen. Per situatie wordt gekeken naar wat passend is maar in grote lijnen komt onze werkwijze op het volgende neer:

  • na aanleveren van jouw projectvoorstel denken we mee
  • in een gesprek leveren wij positieve en kritische feedback
  • we kunnen financieel ondersteunen tot €250,– per persoon
  • we kunnen administratief- juridisch- organisatorisch- en praktisch ondersteunen en coachen
  • we stellen ons netwerk voor je open en verbinden met mensen, bedrijven en organisaties die iets voor je kunnen betekenen

Cijfers

De stichting heeft geen winstoogmerk. De bestuurders werken als vrijwilligers en krijgen geen vergoeding.

 

2022

Het vermogen op 1 januari 2022 beliep euro 73,99. Er werd euro 76,27 toegevoegd aan het vermogen zodat het vermogen op 31 december 2022 uitkwam op euro 150,26. De inkomsten hadden betrekking op ontvangsten op afgeschreven activa. De kosten hadden voor euro 213 betrekking op bankkosten. In de toekomst zullen slechts uitgaven gedaan worden die passen binnen de ruimte van het eigen vermogen.

 

2021

Het vermogen op 1 januari 2021 beliep euro 959,17. Er werd euro 885,27 ingeteerd op het vermogen zodat het vermogen op 31 december 2021 uitkwam op euro 73,99. De kosten hadden voor euro 121 betrekking op projecten.

 

2020

Het vermogen op 1 januari 2020 beliep euro 2412,11. Er werd euro 1452,94 ingeteerd op het vermogen zodat het vermogen op 31 december 2020 uitkwam op euro 959,17. De kosten hadden voor euro 1269,05 betrekking op projecten.

 

2019

Het vermogen op 1 januari 2019 beliep euro 4777,91. Er werd euro 2365,80 ingeteerd op het vermogen zodat het vermogen op 31 december 2019 uitkwam op euro 2412,11. De kosten hadden voor euro 2033,98 betrekking op projecten, dat is 86% van de totale kosten. In de toekomst zullen slechts uitgaven gedaan worden die passen binnen de ruimte van het eigen vermogen.

 

2018

Het vermogen op 1 januari 2018 beliep €7858,26. Er werd in 2018 €3080,35 op het vermogen ingeteerd zodat het vermogen op 31 december 2018 uitkwam op €4777,91. De kosten hadden voor €2425,20 direct betrekking op projecten, dit is 79% van de totale kosten. De overige kosten waren algemene kosten. In de toekomst zullen slechts uitgaven gedaan worden die passen binnen de ruimte van het vermogen.

 

Beleid

De stichting streeft er naar jaarlijks 10 projecten van vrouwen te ondersteunen. Dit kan binnen de eigen kennis, middelen, ervaring en netwerken maar ook met inschakeling van- en samenwerking met partners.

In 2016 is er aan 8 projecten gewerkt. Er is met meerdere organisaties contact gelegd oa. Steunpunt Zelfhulp, Starters4communities, Mooi zo goed zo en Citytrainers. Er werd overleg gevoerd met diverse organisaties zoals het UWV en de gemeentelijke sociale dienst.

Voor het jaar 2017 en verder blijft het streven om aan 10 projecten bij te dragen. Inmiddels is er door stichting Animo073 een Loverboypraatgroep gestart en is door ons een praatgroep ‘Vrouwen en ondernemen’ gestart. Daarnaast dragen wij financieel bij aan een weerbaarheidstraining voor vrouwen uit de maatschappelijke- en vrouwenopvang.

Het fiscaal nummer/RSIN van Stichting steunfondsvrouwen073 is 803932017.