Header 1
Stichting steunfondsvrouwen073 wil de ontwikkeling van vrouwen in kwetsbare situaties stimuleren en ondersteunen.

De stichting Steunfonds Vrouwen073 stelt zich ten doel om vrouwen in kwetsbare situaties te steunen. Kernbegrip hierbij is ‘ontwikkeling’.

 

Vrouwen, die een project willen starten  met als doel  de situatie in hun leven of dat van anderen te verbeteren, willen we ondersteunen.

 

Zo’n project kan zijn:

 

  • het starten van een onderneming of activiteit,
  • het organiseren van bijeenkomsten en workshops, of
  • andere vormen die in dienst staan van dat doel.

 

Wij helpen in de vorm van een geldbedrag (tot maximaal € 250,– per persoon), coaching en/of het aanbieden van kennis en vaardigheden. Hierbij kunnen we ook gebruik maken van ons netwerk.

 

Stichting Steunfonds Vrouwenopvang werd in 2003 opgericht als ondersteuning voor aanschaf van inventaris en inrichting in de nieuwe huisvesting van Stichting Hoek aan de Aartshertogenlaan in ’s-Hertogenbosch.

 

Anno 2015 resteerde nog een bedrag wat met nieuwe energie ingezet werd voor projecten van vrouwen in situaties waar extra hulp goed gebruikt kan worden.